Amatör/Sportif Balıkçılık Anketi

Bu anket, Avrupa Birliği Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2019-3-TR01-KA205-080005 Nolu “Gastro-Balıklarda Dijital E-Öğrenmeyi Geliştirerek Gençliğin Güçlenmesini Artırma” projesi (GastroFish) kapsamında Türkiye’den Yalova Üniversitesi, AKSAM (Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü) ve SUYMERBIR (Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği), İtalya’dan CEIPES, İspanya’dan DIDEAS ve Yunanistan’dan INNOPOLIS ortaklığı ile hazırlanmıştır. Bu anket gençlerin sportif balıkçılığa olan ilgisi hakkında bilgi sahibi olmak için oluşturulmuştur. Çalışmanın idari veya siyasi herhangi bir yönü yoktur.

GastroFish projesi, gençler arasında girişimcilik eğitimi sağlayarak, sosyal girişimcilik ve kâr amacı gütmeyen kurumlarla gerçekleştirilebilecek faaliyetleri teşvik etmek için hazırlanmıştır. GastroFish projesiyle gençlik gruplarının sosyal işletmeler aracılığıyla, su ürünleri tüketimi, üretimi, hobi olarak sportif balıkçılığı ve gastronomi alanında gençliğin ilgi ve bilgi durumlarını tanımlamak, bu alandaki problemlere çözüm aramakta dahil olmak üzere genç fikirlerin hayata geçirilmesine izin veren ulusötesi gençlik girişimlerini desteklemektedir.

Değerli Katılımcı,

Bu anket çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. Size verilen anket formlarındaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacaktır. Araştırmanın verileri tanımlayıcı soru formu ve sportif balık avcılığı ile ilgili sorular kullanılarak toplanacaktır. Ortalama 10-15 dakika içinde formların doldurulması beklenmektedir.

Araştırmaya olan ilginiz ve çok değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.