Proje Amaçları

Avrupa Birliği Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2019-3-TR01-KA205-080005 Nolu “Gastro-Balıklarda Dijital E-Öğrenmeyi Geliştirerek Gençliğin Güçlenmesini Artırma” projesi (GastroFish) kapsamında Türkiye’den Yalova Üniversitesi, AKSAM (Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü) ve SUYMERBIR (Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği), İtalya’dan CEIPES, İspanya’dan DIDEAS ve Yunanistan’dan INNOPOLIS ortaklığı ile hazırlanmıştır. 

GastroFish projesi, gençler arasında girişimcilik eğitimi sağlayarak, sosyal girişimcilik ve kâr amacı gütmeyen kurumlarla gerçekleştirilebilecek faaliyetleri teşvik etmek için hazırlanmıştır. GastroFish projesi genç grupların sosyal işletmeler aracılığıyla, su ürünleri tüketimi, üretimi, hobi olarak sportif balıkçılığı ve gastronomi alanında ilgi ve bilgi durumlarını tanımlamak, bu alandaki problemlere çözüm aramakta dahil olmak üzere genç fikirlerin hayata geçirilmesine izin vermek ve ulusötesi gençlik girişimlerini oluşturmak için hazırlanmıştır.  

Gastrofish  projesi hem dijital hem de yüz yüze öğrenme etkinlikleriyle, gençlerin:

  • su ürünleri tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi, 
  • balıkçılık ve gastro-mutfak sektörüne olan ilgilerini artırmayı, 
  • sağlıklı su ürünleri ve balık pişirme tekniklerini öğrenmelerini
  • balıkçılık sektöründe yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa veya küresel düzeyde sosyal katılımlarını artırmayı, 
  • sektöre ilgi duyan gençlerin doğru yönlendirmelerle istihdamlarını artırmayı
  • Avrupa toplumuyla bağlantı kurmalarını ve bu ilişkiyi güçlendirmeyi, gençler arasında gönüllülüğü teşvik etmeyi, 
  • sosyo-ekonomik katılımlarını artırmayı 
  • ve temel Avrupa değerlerini öne çıkarmayı hedeflemektedir.

uğraşan gençlerin teknolojisini kullanarak “Pazarlama Tekniklerinin Edinilmesi için Çevrimiçi Eğitim ve Sertifikasyon Modülü” oluşturmak.