Avrupa'da Gasto Balıkçılık Ağı (Çıktı 3)

O3’ün amacı, kırsal balıkçılık sektörünü gastro-mutfak ve deniz ürünleri sektörüyle birleştirmek için Avrupa Birliği proje bölgelerinde bir ağ oluşturmaktır. Proje, gençler için, web sitesinde bir haritalama sistemi geliştirerek, mevcut kırsal balıkçılık sektörü ile ilgili durum ve yönergeleri analiz edip her ortak bölgede farklı paydaşlarla yapılan, röportaj, anket, mülakat gibi yaygınlaştırma araçlarını içermektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır ve Türkiye, İspanya, İtalya ve Yunanistan’da yürütülmüştür.

İçinde bulunduğumuz çağ, dijital çözümler, çevrimiçi ağlar ve teknolojik gelişmelerin Balıkçılık 4.0, gastro-mutfak ve suürünleri sektörünün temelini oluşturmak için hayati olduğu çağıdır. Bilgi teknolojileri tüm temsilciler, sendikalar, STK’lar, enstitüler, kuruluşlar ve kamu otoriteleriyle iletişim kurmak için güvenilir ve zengin kaynaklar sağlamaktadır. Bu dijital ağ, balıkçılık ve deniz ürünleri sektörünün tüm temsilcilerinden oluşan yenilikçi bir ağ platformudur. Bu ağ sadece büyük endüstrileri değil, aynı zamanda küçük ölçekli balıkçılık üreticilerini ve gastro-mutfak sektörünü de etkilemektedir. Yeni gelişmiş araçlar, insan kaynakları ve deniz ürünleri malzemelerinin ihtiyaçları bir noktadan diğer bir noktaya iletilmektedir. Su ürünleri sektörünün bir anlamda networkünü oluşturmayı hedefleyen bu sistem, Fishery 4.0 için bloglar, forumlar, reklamlar gibi dijital araçlarla balıkçılık birlikleri, devlet görevlileri ve politika yapıcılar için bağlantı sayılabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu dijital platform, partner kuruluşların portföyünde bulunan özel uzmanlar tarafından oluşturulmuştur. Bu çıktı, Fishery 4.0 ve gastro-mutfak sektörü için dijital bir ağ ve platform ortaya koyması açısından GastroFish Projesi’nin önemli faaliyetlerinden biridir.

Yöntemler:

Haritalama sistemi geliştirme:

Web sitesindeki haritalama sistemi, her ortak bölgedeki mevcut kırsal balıkçılık sektörünü tanımlamaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın metodolojisi, masaüstü araştırması ve saha çalışması kullanacaktır. Masaüstü araştırması, balıkçılık sektörü ile ilgili verileri ve bilgileri toplamaya odaklanacak, örneğin balıkçı sayısı, yakalanan balık türleri, kullanılan avlanma yöntemleri ve sektörle ilgili düzenlemeler ve yönergeler gibi. Saha çalışması, ortak bölgeleri ziyaret etmek ve yerinde bilgi toplamakla ilgilenecektir. Toplanan bilgiler, her ortak bölgedeki kırsal balıkçılık sektöründe ana oyuncuları belirlemeye yardımcı olacak bir haritalama sistemi oluşturmak için kullanılacaktır.

Paydaşlarla yapılan görüşmeler:

Çalışmanın ikinci kısmı, restoranlar, genç balıkçılar, profesyonel balıkçılar, balıkçılık kooperatifleri, balıkçılık dernekleri, su ve deniz ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri yetiştirme ve çiftlik tesisleri gibi farklı paydaşlarla görüşmeler yapmayı içerecektir. Bu çalışmanın metodolojisi aşağıdaki adımları içerecektir:

• Ana paydaşların belirlenmesi: İlk adım, her ortak bölgedeki ana paydaşların belirlenmesini içermektedir. Bu, masaüstü araştırması ve saha çalışması yoluyla yapılmıştır.

• Görüşme sorularının hazırlanması: İkinci adım, her paydaş grubu için görüşme sorularının hazırlanmasını içermiştir. Sorular, kırsal balıkçılık sektörüyle ilgili deneyimleri, zorlukları ve fırsatları toplamak için tasarlanmıştır.

• Görüşmelerin yapılması: Üçüncü adım, belirlenen paydaşlarla görüşmelerin yapılmasını sağlamak. Görüşmeler, paydaşların uygunluğuna ve mevcudiyetine bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılabilir.

• Görüşmelerin belgelenmesi: Dördüncü adım, görüşmelerin notlar, ses kayıtları veya video kayıtları şeklinde belgelenmesini içermektir.

• Kısa belgeseller: Son adım, amatör balıkçılık sektöründe farklı paydaşların karşılaştığı deneyimler ve zorlukları ortaya koymak, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere dayalı kısa belgeseller oluşturmaktır.

Documentaries

1-TR- Belgesel1 YU – Çiftlikköy Amatör Balıkçılık Derneği Röportajı

Gastrofish projesi kapsamında, Türkiye ekibi Yalova’da bulunan Çıtlıkköy Amatör Balıkçılık Derneği üyeleriyle röportaj yapma fırsatı buldu. Dernek, bölgedeki amatör balıkçılığı teşvik etmek ve balıkçılık alanlarını korumak amacıyla 2006 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Röportaj sırasında, dernek üyeleri amatör balıkçılar arasında sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının önemine dair farkındalığı artırmak için çalıştıklarını açıkladılar. Bölgede balık avlama kuralları ve yönetmelikleri hakkında insanları bilgilendirmek için eğitim etkinlikleri ve atölyeler düzenliyorlar. Ayrıca çevreyi saygı göstermenin ve bölgenin doğal kaynaklarını korumanın önemine vurgu yapıyorlar.

Dernek üyeleri, çalışmaları sırasında karşılaştıkları zorluklar hakkında da konuştular. En büyük zorluklardan biri hükümet ve yerel yönetimlerden destek alamamak. Etkili bir şekilde çalışmalarını yürütebilmek için daha fazla kaynak ve finansmana ihtiyaç duyduklarını vurguladılar. Ayrıca, aşırı avlanma sorununu ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için daha sıkı düzenlemelerin gerekliliğini tartıştılar.

Ekip, dernek üyelerinin sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etme ve bölgenin doğal kaynaklarını koruma konusundaki kararlılıklarından etkilendi. Bu tür röportajlar ve belgeseller aracılığıyla, Gastrofish projesi, balıkçılık sektörüyle karşılaşılan zorluklar hakkında farkındalık oluşturmayı ve tüm paydaşlar arasında sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Balıkçılar, restoranlar, kooperatifler, dernekler ve diğer paydaşları bir araya getirerek, proje herkesin faydalanacağı bir işbirliği ağı oluşturmayı ummaktadır.

Gastrofish projesinin ikinci belgeselinde, Yalova’da bulunan PEKCAN restoranını ziyaret ettik ve sahibi Sayın Can Pekcan ile bir röportaj gerçekleştirdik. PEKCAN restoranı, 20 yılı aşkın süredir deniz ürünleri yemekleri sunan bir aile işletmesidir. Sayın Pekcan, lezzetli bir yemek yaratmak için kullanılan deniz ürünlerinin kalitesinin en önemli faktör olduğuna inanan tutkulu bir deniz ürünleri şefidir. Yerel ve mevsimsel olarak yakalanan taze ve sürdürülebilir deniz ürünlerinin kullanımının önemini vurgulamaktadır.

Röportaj sırasında, Sayın Pekcan deniz ürünleri endüstrisi ve karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Aşırı avlanmanın, hükümet ve balıkçılık endüstrisi tarafından ele alınması gereken büyük bir sorun olduğuna inanıyor. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek için yerel balıkçıları ve balıkçılık kooperatiflerini desteklemenin önemini vurguladı.

2-TR-Belgesel2 YU-PEKCAN Restoran Röportajı

Sayın Pekcan, deniz ürünleri sektörünü teşvik etmeyi ve endüstrideki farklı paydaşlar arasında işbirliği oluşturmayı amaçlayan Gastrofish projesine olan coşkusunu dile getirdi. Projenin yerel ekonomiye olumlu bir etkisi olacağına ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyor.

Röportaj Türkçe olarak gerçekleştirilmiş ve Gastrofish projesinin uluslararası izleyicileri için İngilizce’ye çevrilmiştir. Yerel bir deniz ürünleri şefinin perspektifine değerli bir bakış sunmaktadır ve deniz ürünleri endüstrisinde sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının önemini vurgulamaktadır.

3-TR-Belgesel3 YU-LEROY İşleme Röportajı

Gastrofish projesinin üçüncü belgeseli, İzmit’teki bir deniz ürünleri işleme tesisinde yapılan bir röportajı konu alıyor. LEROY İşleme, Türkiye’nin en büyük ve en köklü deniz ürünleri işleme tesislerinden biridir ve hem yerli hem de uluslararası pazarlar için geniş bir deniz ürünleri yelpazesi üretmektedir.

Röportaj sırasında, LEROY İşleme temsilcileri, deniz ürünleri endüstrisinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının ve sorumlu su ürünleri yetiştiriciliğinin önemini vurguladı. Ayrıca Türkiye’deki endüstriyi dengelemek için ekonomik büyüme ile çevresel yönetişim arasında bir denge sağlamanın gerekliliği gibi endüstriyi bekleyen zorluklar ve fırsatlar da ele alındı.

Röportaj ayrıca, deniz ürünleri işleme endüstrisinde yenilik ve teknolojinin önemine de değindi ve LEROY İşleme’nin, ürünlerinin en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için modern işleme ve ambalajlama teknolojilerine yoğun yatırım yaptığını gösterdi.

Genel olarak, LEROY İşleme ile yapılan röportaj, Türkiye’deki deniz ürünleri işleme endüstrisinin iç işleyişine ilişkin değerli bilgiler verdi ve endüstrinin tüm paydaşları arasında daha yakın ilişkiler kurarak, Gastrofish projesi, sektörde daha büyük sürdürülebilirlik, yenilik ve büyüme sağlamayı amaçlıyor.

4-TR-Belgesel4 AKSAM – Genç Balıkçı Z. Büyükkalın Röportajı

GastroFish projesinin dördüncü belgeselinde, Antalya’dan genç bir balıkçı olan Zeki Büyükkalın ile tanışıyoruz. Zeynel, çocukluğundan beri Ege Denizi’nde balık avlıyor ve şimdi kendi küçük balıkçı teknesini işletiyor.

Zeki, Türkiye’de genç bir balıkçı olmanın zorlukları ve keyifleri hakkında bize bilgi veriyor. Geleneksel yöntemleri kullanarak balık avladığını ve yerel balık popülasyonunu korumanın önemini açıklıyor. Zeynel ayrıca, yakaladığı balıkları satarken karşılaştığı zorluklar hakkında konuşuyor ve kendisi gibi küçük ölçekli balıkçılara daha fazla destek sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu röportajla, Zeynel gibi genç balıkçıların desteklenmesinin ve yerel balıkçılık sektörünü koruma rolünün önemini daha iyi anlıyoruz. GastroFish projesi, genç balıkçılar ile deniz ürünleri sektörü arasında daha güçlü ağlar ve işbirlikleri kurarak sektör için daha sürdürülebilir ve gelişen bir gelecek yaratmayı amaçlamaktadır.

5-TR- Belgesel5 AKSAM – Sportif Balıkçı Ali Bilgic Röportajı

Gastrofish projesinin beşinci belgeselinde, Türkiye’nin sahil kenti Antalya’dan spor amaçlı balıkçı Ali Bilgic ile röportaj yapıldı. Ali Bilgic, 20 yılı aşkın süredir hem hobisi hem de mesleği olarak balıkçılık yapıyor. Röportajda, sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının önemini ve deniz ekosisteminin korunmasının gerekliliğini vurguluyor. Ayrıca, stres atmak ve doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu olan rekreasyonel balıkçılığın faydalarına da dikkat çekiyor.

Bilgic’e göre, Gastrofish projesi, küçük ölçekli topluluk temelli balıkçılık ve yerel balıkçıları destekleme ihtiyacı gibi konularda farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir. Projenin, yerel deniz ürünleri mutfağına dair keşif yapmaya ve bölgesel balıkçılık geleneklerini öğrenmeye teşvik ederek sorumlu turizmi de teşvik edebileceğini düşünüyor.

Bilgic ayrıca, Antalya’da bulunan favori balık avı yerlerinden bazılarını paylaşıyor ve bölgede bulunan farklı balık türleri hakkında konuşuyor. Balıkçılık yönetmeliklerine saygı göstermenin ve catch-and-release gibi etik uygulamaları takip etmenin önemine vurgu yapıyor.

Ali Bilgic ile yapılan röportaj, sürdürülebilir balıkçılığın sağlıklı ekosistemler ve yerel ekonomileri teşvik etmedeki rolü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

6-TR-Belgesel6 AKSAM – KAYA Restaurant Röportajı

Antalya’nın güzel sahil kentinde, KAYA restoranının baş şefi Sayın Murat Kaya ile röportaj yapma fırsatı bulduk. KAYA restoranı, müşterilerine taze ve lezzetli deniz ürünleri sunan Antalya’da tanınmış bir işletmedir.

Röportaj sırasında, Sayın Kaya yemeklerinde sadece en taze malzemeleri kullanma tutkusunu bizimle paylaştı. Deniz ürünlerini doğrudan yerel balık pazarlarından temin ettiğini ve hatta balıkları kendisi el ile seçmek için limanlara gittiğini açıkladı. Bu, balığın en yüksek kalitede olduğundan ve KAYA restoranındaki müşterilerin en taze deniz ürünlerini aldığından emin olur.

Sayın Kaya ayrıca Gastrofish projesine ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etme hedefine desteğini dile getirdi. Gelecek nesiller için çevreyi korumanın ve balık popülasyonlarını korumanın önemini vurguladı.

Genel olarak, Sayın Kaya ile yaptığımız röportaj, yerel bir restoran sahibinin perspektifine ve deniz ürünleri endüstrisinde sürdürülebilirlik ve kaliteye olan bağlılıklarına dair değerli bir paylaşım sağladı.

7-TR-Belgesel7 SUYMERBIR – ATA Restaurant Röportajı

Bu belgeselde, Türkiye’nin Muğla ilindeki Milas’ın Güllük ilçesini ziyaret ederek ATA Restoran’ın sahibi Burhan Sönmez ile röportaj yapıyoruz. ATA Restoran, bölgede tanınmış bir deniz ürünleri restoranı olup çeşitli taze ve lezzetli deniz ürünleri yemekleri sunmaktadır.

Röportaj sırasında, Sönmez bey yemeklerinde yerel kaynaklı, taze malzemelerin önemini ve yüksek kaliteli deniz ürünleri tedariki için yerel balıkçılar ve balık satıcılarıyla güçlü ilişkiler kurduklarını anlatıyor. Ayrıca, balıkçılık endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemini ve atıkları en aza indirgemek ve balığın her bölümünü kullanmak için çaba sarfettiklerini vurguluyor.

Sönmez bey ayrıca, aşırı avlanma ve iklim değişikliğinin etkisi gibi balıkçılık endüstrisi ile karşı karşıya kalan zorluklar hakkında konuşuyor ve bu zorluklara nasıl uyum sağladıklarını anlatıyor. Ayrıca, turizmin yerel ekonomi için önemini ve ziyaretçilere bölgenin doğal güzelliğini ve yemek kültürünü nasıl tanıttıklarını tartışıyor.

Genel olarak, Sönmez bey ile yapılan röportaj yerel balıkçılık endüstrisi hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve ATA Restoran’ın sürdürülebilir uygulamaları destekleme ve bölgenin yemek kültürünü tanıtma çabalarına ışık tutuyor.

8-TR-Belgesel8 SUYMERBIR – ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği Röportajı

Gastrofish projesinin sekizinci belgeselinde, Türkiye’nin Muğla ilinde bulunan ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği’ne odaklanıldı. Proje ekibi, ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği Genel Müdürü Uğur Tahancı ile röportaj yaparak işletmeleri hakkında bilgi edinmeyi ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe genç istihdamını desteklemek için gösterdikleri çabaları anlamayı hedefledi.

ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği, deniz levreği ve çipura üretiminde uzmanlaşmış önde gelen bir su ürünleri çiftliği şirketidir. Toplam üretim kapasitesi yılda 35.000 ton olan 12 çiftliği ile Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca faaliyet göstermektedir.

Röportaj sırasında, Uğur Tahancı su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne yönelik genç istihdamı ve eğitim programlarına yatırım yapmanın önemini vurguladı. ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği’nin staj, mesleki eğitim ve çıraklık dahil olmak üzere su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ilgilenen gençlere çeşitli eğitim programları sunduğunu belirtti.

Tahancı ayrıca, işletmelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları uygulamak için yem üretiminde sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yem kullanma ve çiftliklerinin çevresel etkisini en aza indirme çabalarını vurguladı.

Gastrofish projesi ekibi, ENKA Su Ürünleri Yetiştiriciliği’nin genç istihdamını destekleme ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarına bağlılığından etkilendi. Avrupa’daki su ürünleri sektörü ile genç istihdam sektörü arasında daha güçlü işbirlikleri ve işbirlikleri oluşturmak için bu ve benzeri röportajlardan elde edilen bulguların faydalı olacağını umuyorlar.

9-TR-Belgesel9 SUYMERBİR – NOORDZIEE Su Ürünleri Yetiştiriciliği Röportajı

Muğla’nın güzel sahil kasabası Güllük’te, bölgedeki önde gelen su ürünleri yetiştiriciliği şirketlerinden biri olan NOORDZIEE Su Ürünleri Yetiştiriciliği ekibiyle görüşme fırsatımız oldu. Şirket, son teknoloji ve yenilikçi teknikler kullanarak sürdürülebilir ve çevre dostu deniz ürünleri üretimine odaklanmaktadır.

Görüşmemiz sırasında, şirketin temsilcileri ile üretim yöntemleri ve endüstride karşılaştıkları zorluklar hakkında konuştuk. Sürdürülebilir uygulamalara odaklanmalarının, sadece çevreyi korumaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda ürünlerinin kalitesini ve lezzetini garanti altına aldığını açıkladılar.

NOORDZIEE Su Ürünleri Yetiştiriciliği, genç istihdamını desteklemeye ve sektörde deneyim kazanmak ve beceri geliştirmek isteyen genç nesillere fırsatlar sunmaya da kararlıdır. Su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz ürünleri üretimiyle ilgilenen gençlere staj ve çıraklık programları sunarak, sahada yeni liderlerin yetişmesine yardımcı oluyorlar.

Genel olarak, NOORDZIEE Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile yaptığımız görüşme, deniz ürünleri endüstrisinde sürdürülebilirlik ve genç istihdamının önemine dair değerli görüşler sağladı.

10-TR-Belgesel10 SUYMERBIR – SELINA Fish Yetiştiricilik Röportajı

GastroFish Projesi ekibi, Seydikemer, Muğla’daki Selina Balık Çiftliği’ni ziyaret etti ve tesisin sahibi Serkan Korkmaz ile röportaj yapma şansı buldu. Selina Fish, sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler kullanarak yüksek kaliteli balık üretmeye odaklanan küçük ölçekli bir balık çiftliğidir.

Röportaj sırasında Korkmaz, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisindeki deneyimlerini ve zorluklarını paylaştı. Sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesinde GastroFish Projesi’nin rolüne ve küçük ölçekli balık çiftliklerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde kariyer yapmak isteyen gençler için daha fazla eğitim ve eğitim fırsatlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ekip ayrıca Selina Fish tesisi turu yapma fırsatı buldu ve balık üretiminin çeşitli aşamalarını doğumdan son ürüne kadar doğrudan gözlemleme fırsatı buldu. Tesisi, doğal yem ve organik gübreler gibi yöntemleri kullanarak balıkların sağlık ve refahını sağlamak için yenilikçi teknikler kullanıyor. Ekip, tesisteki sürdürülebilirlik ve sorumlu balıkçılık uygulamalarına olan bağlılığından etkilendi.

Genel olarak, Serkan Korkmaz ile yapılan röportaj ve Selina Fish Aquaculture ziyareti, Muğla’daki su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisine ve özellikle küçük ölçekli balık çiftliklerine sürdürülebilir ve sorumlu balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesinin önemine ilişkin değerli bilgiler sağladı.

11-TR-Belgesel11 SUYMERBIR – CHEF BROS Restoranı Röportajı

CHEF BROS – Ankara, Turkey

Ankara, Türkiye’nin başkenti, zengin tarihi, kültürü ve elbette mutfağıyla tanınır. Geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra uluslararası mutfağı da sunan birçok restoran ve kafe bulunan Ankara, yemek severler için bir cennet haline gelmiştir. Bu restoranların arasından öne çıkanlardan biri CHEF BROS, modern bir dokunuşla eşsiz bir mutfak yolculuğu sunan bir yerdir.

Ankara’nın merkezinde bulunan CHEF BROS, yerli halk ve turistler arasında popüler bir mekân haline gelmiştir. Restoranın modern iç tasarımı ve sıcak atmosferi, misafirleri bir mutfak macerasına davet eden hoş bir ortam yaratır.

CHEF BROS’ta menü, mevsime ve taze malzemelerin kullanılabilirliğine göre sürekli değişiyor. Restoran, malzemeleri yerel çiftçilerden ve üreticilerden temin ederek, her yemeğin en taze ve yüksek kaliteli malzemelerle hazırlandığından emin oluyor.

CHEF BROS’un benzersiz yönlerinden biri de genç istihdamına destek vermeleridir. Restoran, genç şefler ve mutfak tutkunları için el becerisi kazandıran bir eğitim programı sunar. Bu program, sadece geleceğin şeflerinin gelişimine destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş fırsatları yaratır ve yerel ekonomiye katkıda bulunur.

CHEF BROS’un sahibi ve baş şefi ile yapılan bir röportajda, hedeflerinin geleneksel Türk mutfağını modern pişirme teknikleri ve tatlarla birleştiren benzersiz bir yemek deneyimi yaratmak olduğunu söyledi. Restoran, klasik meze tabaklarından doyurucu ana yemeklere ve şahane tatlılara kadar birçok çeşit sunar. En dikkat çeken yemekleri arasında, biberiye ve kekik ile kuzu budu, pancar ve keçi peyniri salatası ve portakal sorbe ile çikolata fondan yer alır.

Sonuç olarak, yerel çiftçileri ve genç şefleri destekleyen eşsiz bir mutfak deneyimi arayan herkes için CHEF BROS, Ankara mutfağında öne çıkan bir restorandır. Restoranın kaliteli malzemelere, modern pişirme tekniklerine ve genç istihdamına verdiği önem, Ankara yemek sahnesinde öne çıkmasını sağlamaktadır.

TR-Belgesel12 – SUYMERBIR TOPRAK Su Ürünleri Yetiştirciliği Röportajı

Türkiye’deki su ürünleri yetiştiriciliği dünyasını keşfetmek için, Afyonkarahisar ilindeki Dinar kasabasına yakın küçük bir köyde yer alan TOPRAK Aquaculture ile karşılaştık. Burada, sahibi Muhammet Toguç ile röportaj yapma fırsatı bulduk ve sektördeki yolculuğu hakkında daha fazla bilgi edindik.

Röportaj: Muhammet’in su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne nasıl başladığını sorduk. Ailesinin çiftçilikle uğraştığını ancak kendisinin balıkçılığa olan tutkusunu her zaman taşıdığını paylaştı. Eğitimini tamamladıktan sonra, balıkçılık sevgisini ve ailesinin tarım konusundaki uzmanlığını birleştirerek su ürünleri yetiştiriciliği işine başlama kararı aldı. Ailesinin arazisinde küçük bir havuzla başladı ve yıllar içinde işini genişletti.

Muhammet’e işinde karşılaştığı zorlukları sorduk. Havuzlardaki su kalitesini korumanın en büyük zorluklardan biri olduğunu açıkladı. Su kalitesinin balıkların sağlığı ve büyümesi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, herhangi bir dengesizliğin önemli kayıplara neden olabileceğini belirtti. Ayrıca yetkililerden izin almanın zaman alıcı ve bürokratik bir süreç olabileceğini de belirtti.

Muhammet, yerel gençlere istihdam fırsatı sağlamaktan gurur duyduğunu paylaştı. Gençlerin istihdamını desteklemenin sadece toplum için faydalı olmadığını, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir iş kurmanın da yardımcı olduğunu düşünüyor. Çalışanlarını, balıklara yem vermekten havuzları yönetmeye ve balıkları işlemeye kadar işin tüm yönlerinde eğittiğini açıkladı.

İşletmenin gelecek planları hakkında Muhammet’e de sorduk. Üretimini devam ettirmek ve yeni pazarlara ulaşmak istediğini paylaştı. Ayrıca işletmesinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için yeni teknolojileri keşfetmek istediğini de belirtti.

Sonuç: TOPRAK Aquaculture ziyaretimiz harika bir öğrenme deneyimiydi. Muhammet’in sektöre olan bağlılığı ve yerel topluluğu destekleme konusundaki taahhüdü bizi etkiledi.

13-IT-Belgesel13 CEIPES – Genç Balıkçı Antonino Röportajı

Hedefimiz Palermo’dan Antonino, ailesinden özellikle dedesi ve amcalarından balıkçılık tekniklerini öğrenen genç bir balıkçıdır. Antonino ve dört aile üyesi profesyonel balıkçıdır. Çeşitli balık türlerini yakalamak için üç örgüye sahip ağları kullanırlar. Ancak mevsimsel ve çevresel nedenlerden dolayı birçok türün avlanması kısıtlanmıştır. Antonino, hava koşullarına bağlı olarak her gün balık avına çıkar ve farklı dönemlerde her türden yaklaşık 20 tür balık yakalayabilir. İşin zorlu ve tahmin edilemez doğasına rağmen, Antonino balıkçılığa tutkun ve öğrenmeye devam ediyor. Balıkçılık gibi el sanatlarına ilgi duyan gençleri bulmanın zor olduğuna inanıyor.

14-IT-Belgesel14 CEIPES Lupi di Fishing Association Röportajı

Giuseppe Machi, Palermo bölgesinde bir balıkçı derneği olan Lupi di Mare’nin kurucusudur ve yakında bir şirkete dönüştürülecektir. Derneğin misyonu, dezavantajlı insanlara ve turistlere hizmetler sunan eğitim ve kültürel projeler uygulayarak deniz kültürünü canlı tutmaktır. Giuseppe’nin denize olan tutkusu, onu tekne ve balıkçılığa tanıştıran amcasından etkilendi. Lupi di Mare’yi, çocukları için bir gelecek sağlayabilen bir şirket yaratma hedefiyle başlattı.

Lupi di Mare, geleneksel ağ balıkçılığına katılmaz ve bunun yerine balıkçılık veya denizcilik dünyasına tutkulu olan insanlara deneyimler sunmaya odaklanır. Giuseppe, insanları geriye dönük olarak geleneğe dönmeye ve “geçmişin temiz insanları” olmaya teşvik ediyor. Balıkçılık endüstrisinin, balıkçıların hayatta kalmasına yardımcı olmak için teşviklere ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Giuseppe Machi ile yapılan röportaj, Avrupa Birliği’nin Gastrofish Erasmus+ projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Projenin amacı, gastro-balık sektöründeki dijital e-öğrenmeyi iyileştirerek gençlerin güçlendirilmesini artırmaktır.

15-IT- Belgesel15 CEIPES – FLOTT s.p.a. İşleme Röportajı

Gastrofish Projesi, özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil politikalar alanlarında gelenek ve yeniliğe odaklanan bir balık işleme şirketi olan Flott s.p.a.s gibi çeşitli balıkçılık tesislerini ziyaret etmektedir. Aspra, İtalya’daki Flott s.p.a.s, MSC sertifikasyonuna sahiptir ve ürünlerinin takip edilebilirliği konusunda özellikle başarılıdır. En ünlü ürünleri Cantabrico’dan çevre dostu Flott Gold hamsileridir. Flott s.p.a.s, hazır soslar ve soslar da üretmektedir ve üretimini hamsilerin ötesine genişletmiştir. Şirketin Cantabrico’dan IGP ürünleri ve Friends of the Sea tarafından sertifikalandırılmıştır. Francesca ve Pippo ile yapılan röportaj, Avrupa Birliği’nin Gastrofish Erasmus+ projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

16-IT- Belgesel16 CEIPES – Genç Balıkçı Salvatore Röportajı

Dijital görüntüleme yazısı, GASTROFISH projesi bağlamında Palermo’dan genç balıkçı Salvo ile Rosi arasında gerçekleşen bir konuşmadır. Salvo, dedesiyle yedi yaşından beri balıkçılık yaptığını ve aile geleneği haline geldiğini paylaşıyor. İş için balık tutuyor ve hava iyi olduğunda her gün balığa çıkıyor. Salvo, kullanılan balıkçılık tekniklerinin döneme bağlı olduğunu ve ağ türünün buna göre değiştiğini açıklıyor. Salvo, özellikle ton balığının yasağı gibi çevresel faktörlerin balık miktarını azaltabileceğinden endişe duyduğunu ifade ediyor, ancak hala denizde çok sayıda ton balığı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, balıkçı olmak isteyen gençlerin karşılaştığı zorluklar hakkında konuşuyor ve eğitim eksikliği ve düzenlemeler tarafından uygulanan cezalar gibi konuları dile getiriyor. Salvo, eğitim kurslarının yararlı olabileceğini belirtiyor, ancak denizde olmak ve deneyim kazanmak için en iyi yolun balıkçılığı öğrenmek için en iyi yol olduğunu düşünüyor.

17-ES-Belgesel-17 DIDEAS – Gandia Balıkçılar Birliği Röportajı

Video, İspanya’daki balıkçıların bir derneği olan Cofradia de Pescadores de Gandia’ya ziyareti gösterir. Dernek, üyelerinin ekonomik, sosyal ve işçi haklarına bakar ve kar amacı gütmeyen bir kamu hukuku varlığıdır. Dernek, pompaların ve buz fabrikasının sahibidir, bu da maliyetleri azaltarak giderleri azaltır. Dernek sınıflarında eğitim kursları sunar ve üye için yardım, teşvikler ve sosyal güvenliği ücretsiz olarak işler. Derneğin yönetim kurulu, her 4 yılda bir üyeler tarafından seçilen bir başkan, “Patrón Mayor” olarak adlandırılan bir başkan seçer. Domingo, derneğin mevcut başkanıdır. Yönetim kurulu, 20 işçi ve 20 sahibi seçilmiş olup, her dört yılda bir dernek üyeleri tarafından seçilir. Yönetim kurulu, biri başkan, diğeri ise başkan yardımcısı olarak görev yapan 21 kişiden oluşur. Başkan bir “sahip” ise, başkan yardımcısı bir “işçi” olmalı ve tamamen temsil edildiğinden emin olmak için tersi de geçerlidir. Yönetim kurulu, derneğin nasıl çalışacağına, mümkün olan teşviklerin yönetimine, dernek için çalışan kişilere ve geminin kazancının bir yüzdesinden elde edilen fonlara karar verir. Derneğin tesisleri, en son teknolojik yenilikleri, müzayedeye dair bilgisayarlaştırmayı ve otomatik silosuyla buz fabrikasını içeren yeni ve simgesel bir bina inşasıyla tamamen yenilendi. Yenilenme, Valensiya Liman Otoritesi, Gandía Belediyesi ve Balıkçılar Derneği arasındaki anlaşma sayesinde mümkün oldu. COVID-19, derneği etkiledi, ancak çalışmaya devam ediyorlar ve her iki ayda bir toplantılar düzenliyorlar.

18-ES-BELGESEL18 DIDEAS – Genç Balıkçı David Tatay Röportajı

Lonja de Gandia, İspanya’da balıkçıların avlarını tüccarlara sattığı bir kurumdur. Balıkçılık sektöründe 15 yılı aşkın süredir çalışan David, son yıllarda yunusların ve ton balıklarının çoğalmasıyla ortaya çıkan sorunları anlattı. Yunuslar ve ton balıkları yerli türleri yiyor, tutulan balık miktarını azaltıyor ve ağlar ve diğer ekipmanlar için hasara neden oluyor. David, bu sorunların çözümü için yenilikçiliğin ve girişimciliğin önemli olduğuna inanıyor. Ayrıca Akdeniz Denizi’nin bir ton balığı çiftliğine dönüştüğünü ve yunusların ziyaretlerinin arttığını belirtiyor. Ton balığı ve yunuslar ne zaman ve nerede belireceklerini öğrenmişlerdir, bu da balık avlanma ekipmanlarına zarar verir ve tutulan balık miktarını azaltır. David, bazen tekne başına hasarın sadece 400 € değerinde olduğu günler olduğunu söylüyor.

19-ES-Belgesel19 DIDEAS – Genç Balıkçı Francisco Alabau Röportajı

Röportaj yapılan kişi, Francisco (Fran), İspanya’nın Gandía limanındaki “Catalí II” adlı teknede denizci olarak çalışıyor. Fran, yaklaşık 11 yıldır balıkçılık yapıyor ve bundan önce babasıyla birlikte 7-8 yıl boyunca bir tekne işletiyordu. Balıkçılık, Fran için bir aile geleneği ve eşi ile baldızı da denizci ve balıkçı olarak nitelendiriliyorlar. Sağlık sorunları veya birinin uygun olmaması durumunda birlikte çalışırlardı.

Fran’ın şu anda bulunduğu tekne yeni ve gerekli lisans ve izinler için denize çıkmak için üç aydır duruyorlar. Fran ve ortağı, bürokrasi ile ilgili sorunlar yaşadıklarını belirttiler, çünkü idare işlemleri çok fazla zaman alıyor ve işlerinde gecikmeye neden oluyor, bu da şirketin gelirini ve kendi geçimlerini etkiliyor. Fran, sürecin daha hızlı olması ve şirketin başvurduktan 24 saat sonra çalışmaya başlayabilmesi gerektiğini öneriyor.

Fran, çok sayıda belge ve kağıt işi olduğunu ve gemi günlüğünün derlenmesi gerektiğini belirtiyor, bu da çok fazla karışıklığa neden oluyor. O geminin sahibi değil ve sahiplerin karşılaştığı özel sorunlardan haberi yok. Lisans ve izinlerin alınmasındaki gecikme, sahiplerin faturalar ödemelerine rağmen çalışmıyor olmalarından kaynaklanan mali sorunlara neden oluyor.Son olarak, Fran, balıkçılığın bir hobi değil, mesleği olduğunu açıklıyor. Bu mesleğe aile geleneği nedeniyle başlamış ve uzun süredir yapıyor.

20-ES-Belgesel-20 Profesyonel Balıkçı Francisco Martinez

Görüşülen kişi, Francisco Martínez, 25 yılı aşkın bir süredir sektörde olan bir balıkçı. Balıkçılığın karmaşık bir meslek olduğunu ve kimseye tavsiye etmeyeceğini söylüyor. Ekonomik ve sosyal engellerden bahsediyor ve sektörde çok az karlılık olduğunu söylüyor. Ancak, azınlıkta olmalarına rağmen hala balıkçılıkla uğraşan birkaç kadın var. Martínez şu anda sürahilerle yapılan ahtapot balıkçılığı için haftada üç gün dışarı çıkıyor. Valensiya ilinde balıkçıların sadece ahtapot avlamasına izin verilir, başka türler için izin verilmez. Martínez görüşmeciye ahtapot avlamak için kullandığı sürahileri gösteriyor.

21-ES-Belgesel21 DIDEAS Balıkçı Grubu Röportajı

Röportaj yapılan Francisco Martínez, 25 yıldan fazla süredir balıkçılık sektöründe çalışan bir balıkçıdır. Balıkçılığın karmaşık bir meslek olduğunu ve kimseye tavsiye etmeyeceğini söyler. Ekonomik ve sosyal engellere değinir ve sektörde az bir karlılık olduğunu söyler. Ancak balıkçılıkta hala az sayıda kadın var, ancak bunlar azınlıkta. Martínez, şu anda, küplerle yapılan ahtapot balıkçılığı için haftada üç gün denize açılıyor. Valencia eyaletinde, balıkçıların sadece ahtapot balıkçılığı yapmasına izin verilir, diğer türler için izin verilmez. Martínez, ahtapot balıkçılığı için kullandığı küpleri röportajcuya gösterir.

22-ES-Belgesel22 DIDEAS – İşleme ve Muhafaza Tesisi Vicente Pla Röportajı

Cofradia de Pescadores de Gandia, balıkçıların ekonomik, sosyal ve işçi haklarını korumayı amaçlayan bir dernektir. Dernek üyelerine gaz yağı ve buz hizmetleri gibi hizmetler de sunar. Pompaları ve buz fabrikası bulunduğu için maliyetleri düşürür. Dernek ayrıca sınıflarında geri dönüşüm niteliğindeki nitelikleri için eğitim kursları sunar ve yardımlar, teşvikler ve sosyal güvenlik ücretsiz olarak üye tarafından işlenir. Derneğin yönetim kurulu her dört yılda bir seçilir ve “Patrón Mayor” olarak adlandırılan bir başkan seçilir. Valencia Liman Otoritesi, Gandia Belediye Konseyi ve Balıkçılar Derneği, tesislerin tamamen yenilenmesi konusunda anlaştı. Yeni ve simgesel bir bina, müzayede salonundaki en son teknolojik yenilikler, tüm bağımlılıkların bilgisayarlaştırılması ve otomatik silosu olan buz fabrikası inşa edildi.

Videoda, Cofradia’nın bakımından sorumlu Pedro Pla, buz makinesinin nasıl çalıştığını açıklıyor. Buz makinesi suyu soğutur ve plakalar boru boyunca düşer ve alıcıların bulunduğu diğer tarafa düşer. Buz düzleştirilir, tartılır ve kapı ile dış tüpten çıkarılır ve doğrudan diğer tarafa gider. Balıkçılar için derneğin buz hizmeti çok önemlidir, çünkü büyük teknelerin geldiği zaman buz atabilirler ve buz alabilirler.

23-GR-Belgesel23 INNOPOLIS – Profesyonel Balıkçı Patrikios Röportajı

23. Belgesel, Yunanistan’ın Loggos kentinde yaşayan genç bir balıkçı olan Patrikios ile yapılan bir röportajı içeriyor. 29 yaşındaki Patrikios, babasının 2016 yılında ölümünden beri profesyonel bir balıkçıdır. Hamsi, barbunya, kırlangıç balığı ve ahtapot avı yapmaktadır. Balık ağları, uzun hatlar ve ahtapot için teneke kutuları kullanmaktadır. Yasaklanan avlama saatlerine dikkat eder ve Korint Körfezi’nde amatörler kadar profesyonel balıkçıların da aşırı avcılık yaptığına dikkat çeker. Gençlere balıkçılık mesleğini önerip önermediği sorulduğunda, balıkçılığı sevmek önemlidir çünkü kolay bir iş olmadığını söyledi. Yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının balıkçılık eğitiminde rol oynayabileceğini, Yunanistan’da özel bir Balıkçılık Okulu olduğunu önerdi.

24-GR-Belgesel24 – INNOPOLIS- Profesyonel Balıkçı Lefterıs Giakoumis Röportajı

24. Belgeselin transkripti, Aigio, Yunanistan’da Captain Giakoumis balıkçı dükkanının sahibi olan 62 yaşındaki Lefteris Giakoumis ile yapılan bir röportajı içeriyor. Röportajda Lefteris’in geçmişi, balıkçılığa nasıl başladığı, hangi tür balıklar avladığı ve balıkçılıktan nasıl etkilendiği soruluyor. Lefteris, balıkçılığa bir olta ile hobiden başladığını ve daha sonra tekne ve balık ağları ile profesyonel bir balıkçı oldu. Hamsi, çizgili çipura, kırlangıç balığı, akya ve barbunya gibi türlerin tüm sezonlarda avlarını yapar. Lefteris, yaşına rağmen balıkçılıktan keyif aldığını ve iyi hissettiğini belirtir. Metinde gençler hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.